ČLÁNOK / Vítam v Poradni zdravia všetkých hľadajúcich !

Vítam všetkých, ktorí hľadajú inú cestu za zdravím, ako ponúka klasická medicína.
Hippokrates ( 460 p.n.l. – 377 p.n.l. ), otec medicíny,  povedal:

„ Je zbytočné liečiť oko bez hlavy, hlavu bez tela a telo bez duše“.

Vítam všetkých, ktorí vedia ( tušia alebo cítia), že zdravie sa neskrýva v moderných liekoch, ktoré majú AJ vedľajšie účinky, t.j. telu AJ škodia.

Vítam tých, ktorí vedia, že každé ochorenia má svoje príčiny a bez odstránenia týchto príčin nemôže dôjsť ku skutočnému uzdraveniu sa.

Vítam tých, ktorí si uvedomujú, že stav zdravia má svoje podmienky a že nedodržanie týchto podmienok vedie k narušeniu homeostázy, t.j. k narušeniu  stavu vnútornej  rovnováhy ľudského tela, čím sa vytvorí základ pre rôzne poruchy, ktoré vedú postupne ku chorobe.

Moje 10-ročné skúsenosti v regeneračných postupoch sú tu pre tých, ktorí sú ochotní hľadať a odstraňovať všetky príčiny, ktoré ich dostali do ich stavu nemoci, ne-moci zvládať život v radosti, aktívnej vitalite a vnútornom pokoji.

Táto Poradňa zdravia je pre tých, ktorí sú ochotní  učiť sa rešpektovať:

  • potreby svojho tela
  • svoje fyzické, mentálne a emočné limity
  • svoje danosti a potreby svojej duše....

a sú ochotní 

  • upraviť stravu,
  • zmeniť životosprávu ( pohyb, relax, spánok ),
  • učiť sa eliminovať stres tela

e-PORADŇA

KONTAKT

Ľubica Melnikov

0911 984 774
0918 986 932

info@planeta-zdravia.sk

Obchodné meno: Ing. Ľubica Melnikov
Sídlo: 925 83 Žihárec 700
IČO: 40 56 41 93
DIČ: 1030089907
IČ DPH: SK1030089907
zapísané na Obvodnom úrade v Galante,
pod č. ŽO-2003/01314-2
a č. OŽP-B/2007/06633-2(-3-4)

Orgány dozoru:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A,
950 50 Nitra 1

KONZULTÁCIA CEZ E-MAIL

Stručne, prosím, popíšte Váš zdravotný problém a či máte záujem o e-konzultáciu ( 15,- eur) alebo vypracovanie terapie ( 40,- eur). Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Captcha