BLOG / Chrbtica

Chrbtica je jedna z najdôležitejších častí tela. Je nielen hlavnou  opornou časťou kostrového systému, ale je hlavným nervovým transportérom. O tom svedčia ťažké následky čo i jej  najmenšieho  poškodenia - neschopnosť niektorých pohybov, silné bolesti, čiastočné alebo úplné ochrnutie niektorých častí tela.

Chrbtica chráni vo svojom vnútri miechu, hlavný nervový kanál tela, cez ktorú mozog ovláda nielen celý pohybový aparát, ale tiež celý vegetatívny systém ( tráviace orgány ). Cez miechu a na ňu napojené nervové spojenia riadi mozog činnosť všetkých orgánov. Preto akékoľvek malé posuny stavcov  alebo zmeny v ich orientácii majú vplyv na prekrvenie nervových tkanív a tým aj prúdenie energie a prenos informácií k jednotlivým orgánom.

V praxi sa často stretávam s prípadmi, kedy pri celodennej práci za PC sa často objavuje bolesť pod pravou lopatkou. Dôvodom je spazma niektorých svalov chrbta z dôvodu jednostranného zaťaženia chrbtice - vytočenia sa k monitoru. Automaticky dochádza k lokálnej blokácii lymfy, čo je príčinou nesprávneho prekrvenia ako okolia chrbtice, tak predovšetkým nervových ( a zároveň tým aj informačných ) kanálov vedúcich k jednotlivým orgánom, predovšetkým žalúdka a pankreasu. Keď sa k tomu pripočíta nesprávna strava - nevhodné raňajky alebo ich absencia, absencia teplých polievok na obed, časté vynechanie obeda, jedenie v strese, konzumácia mäsa, ktoré spôsobuje prehrievanie brušnej dutiny, málo dynamického pohybu, ktorý by kompenzoval slabú cirkuláciu krvi počas dňa... Je len otázkou krátkeho času, kedy sa naruší činnosť žalúdka a pankreasu a objavia sa : bolesť v oblasti žalúdka, ťažkosti pri trávení, problémy s pleťou, poobedňajšie "nafukovanie", priberanie (napriek nízkemu príjmu stravy), prítomnosť Helicobactera pylori... 

Životný štýl moderného človeka nezahrňuje v sebe pravidelnú správnu fyzickú aktivitu, ktorá by rovnomerne zaťažovala a tým aj posiľňovala všetky svaly tela, ale vonkoncom žiadnu zvláštnu  pozornosť tomuto orgánu. To, že predovšetkým vďaka chrbtici môžme vykonávať akýkoľvek pohyb si človek uvedomí až vtedy, keď dôjde k poruche v prekrvení, blokácii lymfy a dostaví sa bolesť. Tento stav je už výstražným alrmom, že chrbtici treba pomôcť - hľadať a odstraňovať príčiny jej "poruchy". Ak sa "alarm vypína" liekmi proti bolesti a logickým obmedzovaním pohybu, po určitom čase dochádza k vážnym problémom s pohybom, ale tiež k nesprávnej činnosti orgánov tráviaceho systému, srdca, ľadvín a pľúc.

Pri akýchkoľvek zdravotných ťažkostiach je nevyhnutné dať do normálneho stavu chrbticu. To, že v akom stave je chrbtica, je zrejmé podľa schopnosti vykonať všetky pohyby a predovšetkým podľa signálov - občasnej alebo častej bolesti v určitých partiách - medzi lopatkami, v driekovej (krížovej) časti, podľa bolestí hlavy " z krčnej chrbtice", ťažkého alebo plytkého dýchania, pichania pri srdci. Pravdaže - vyžaduje to návštevu odborníka a následnú aplikáciu všetkých jeho doporučení. Spočiatku treba posiľniť a harmonizovať nerovnomerne ochabnuté svaly špeciálnymi cvikmi a neskôr treba do životného štýlu zaradiť pravidelnú starostlivosť o chrbticu: masáže, bankovanie a  posiľňovanie chrbotvých svalov pravidelným cvičením.

 

KONTAKT

0918 986 932

info@planeta-zdravia.sk

Adresa:

Mostová 17, budova AMFORAS – vchod
z pravej strany
92701 Šaľa

Obchodné meno: Ing. Ľubica Melnikov
Sídlo: 925 83 Žihárec 700
IČO: 40 56 41 93
DIČ: 1030089907
IČ DPH: SK1030089907
zapísané na Obvodnom úrade v Galante,
pod č. ŽO-2003/01314-2
a č. OŽP-B/2007/06633-2(-3-4)

Orgány dozoru:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A,
950 50 Nitra 1

TU MI MÔŽETE NAPÍSAŤ

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Captcha
Ľubica Melnikov
Ľubica Melnikov