ČLÁNOK / Každá choroba má svoj zmysel.

Typickou črtou moderného človeka je, že pokiaľ je zdravý, vitálny, výkonný, dosahujúci svoje ciele, inak povedané – keď sa mu darí – ľahko získa presvedčenie, že choroby sa ho netýkajú a keď by aj náhodou ochorel, on to zvládne. Veď zvládol už toľko vecí!

Ale realita je iná. Moderný človek nemá vedomosti o tom, že táto dimenzia, ktorá sa nazýva ŽIVOT, má svoje pravidlá, že nedodržiavanie týchto pravidiel spôsobuje „červenú kartu“ – človek ochorie a potom je „z hry von“...nepripúšťa, že on, taký šikovný, by sa mal niečomu v dospelosti učiť...zmeniť svoj životný štýl... a veľmi ťažko pripúšťa, že by mal nielen prehodnotiť, ale hlavne zmeniť svoje postoje a názory... upustiť zo „svojej pravdy“... učiť sa pokore...

Nevie, že v tele všetko so všetkým súvisí, že myslenie ovplyvňuje a vytvára emócie a tie priamo ovplyvňujú CNS, na ktorú je napojený hormonálny systém..že tento vzťah medzi prežívaním a cirkuláciou krvi neberie medicína do úvahy, že medicína nehľadá príčiny choroby... že človeka lieči syntetickými liekmi, ktoré všetky majú vedľajšie účinky a že NIKTO nevie, ČO  tenktorý liek spôsobí v tele konkrétneho človeka... tiež nevie, že medicína mnoho ochorení definuje ako chronických ( nevyliečiteľných) a liečba chorého je len pokus o placebo efekt...

Až keď tento moderný človek ochorie, vtedy je konfrontovaný so svojou nevedomosťou a bezmocnosťou... ale jeho program presvedčenia o svojej schopnosti „sa z toho dostať“ ho ženie do ordinácií  TOP lekárov alebo zháňaním sa po "zázrakoch z prírody".

Iba 5% ľudí si dokáže „vidieť ďalej ako na koniec svojho nosa“ , začať počúvať svoj  vnútorný hlas... a mať odvahu hľadať a odstraňovať príčiny choroby a dôverovať schopnosti svojho tela sa znova dostať do stavu zdravia.

Preto máme toľko nemocníc, polikliník a lekární. To nie je iba o výbornom marketingu farmaceutických firiem. Je to v prvom rade o požiadavkách samotných chorých – o ich naivite, pohodlnosti a neschopnosti prebrať zodpovednosť za svoju chorobu.

Jeden zo zákonov života je, že človek si vytvára svoju realitu, svoj život sám. Ľahko sa tento fakt uznáva, ak človek hľadí na svoje úspechy: vzdelanie, výsledky v práci, úspešné deti, finančné alebo materiálne zabezpečenie. Oveľa ťažšie je to v prípadoch choroby, nefunkčných vzťahoch v osobnom alebo pracovnom živote, finančných problémoch... Vtedy má človek veľký problém s prebraním zodpovednosti za svoje problémy:  stavia  sa do pozície obete – osudu, rodičov,  partnera, dedičnosti, politikov ... chorobu vníma ako nevyhnutnú súčasť života ( veď choroba je niečo normálne! – keď toľkí ľudia sú chorí ), alebo ako dôkaz „náklonnosti neba“ ( Boh tých skúša, ktorých najviac miluje )

A NIE JE ANI OCHOTNÝ uznať, že svoju chorobu si  NEVEDOMO VYTVORIL SÁM!  Bez prebrania zodpovednosti za svoj život nie je možné ho ZMENIŤ.

A to platí aj pre chorobu: uzdravenie sa je predsa v princípe zmena stavu: zo stavu "chorý" do stavu "zdravý." 

Einstein povedal:

" Ľudia očakávajú nové výstupy, pritom používajú staré postupy". 

Tansformácia svojho myslenia  – to je cesta ku zdraviu. Nie návrat do stavu starých zvyklostí, tempa života, ktorého výsledkom sa stala choroba!!!

Medicína nevedie chorého ku zmene životosprávy, ku získaniu schopnosti nielen zvládať stres ale PREDCHÁDZAŤ MU , ku zdravému životnému štýlu, postoja k sebe, k životu..Prečo? Lebo lekár je platený za odvedený výkon, nie za výsledok svojho výkonu. Inak povedané: nie je odmeňovaný za uzdravených pacientov, ale za LIEČENÝCH pacientov. Je rozdiel medzi pojmami LIEČIŤ a VYLIEČIŤ, aj pojmami UZDRAVOVAŤ A UZDRAVIŤ. Ale tento rozdiel medzi pojmami ( a dojmami) dokáže rozlíšiť iba už spomínaných 5% ľudí. Táto schopnosť reálne vnímať realitu nie je závislá od vzdelania, ani intelektu.

Jednoducho platí stará česká pravda: 

" Komu zhora neni dáno, v krámě nekoupí."

Choroba je dôsledok toho, že človek sa odklonil od svojej prirodzenosti a nerešpektuje pravidlá ŽIVOTA.

Uzdravenie sa je učenie sa novému vzťahu k sebe, k rodičom, k životu, k Bohu ( k Zdroju, K Stvoreniu..) a tiež je to cesta osvojovania  si pravidel Života. 

S. N. Lazarev, ruský vizionár:  

" Zmeň svoje myslenie, zmeniš svoj charakter. Zmeň svoj charakter, zmeníš svoj osud."

Hippokrates povedal:

„ Ak nie si pripravený zmeniť svoj život, niet Ti pomoci.“

 

KONTAKT

Termín konzultácie
a merania AMP / ANESA

cena: 35,- eur / max 1,5 hod

MOBIL TELEKOM: 0911 984 774
MOBIL O2: 0918 986 932
E-MAIL: lubica.melnikov@zdravie-ako.sk

Prac. doba:

pondelok – švrtok
po tel. dohode medzi 8.30 – 15.00

Prevádzka:

PLANÉTA ZDRAVIA - Ľubica Melnikov
Hlavná 326/23
Dunajská Streda

Sídlo: 925 83 Žihárec 700
IČO: 40 56 41 93
DIČ: 1030089907
IČ DPH: SK1030089907
zapísané na Obvodnom úrade v Galante,
pod č. ŽO-2003/01314-2
a č. OŽP-B/2007/06633-2(-3-4)

Orgány dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23
917 01 Trnava

RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede
Veľkoblahovská 1067/30
929 01 Dunajská Streda

KONZULTÁCIA CEZ E-MAIL

Ak nie je pre Vás reálne absolvovať osobnú konzultáciu v Dunajskej Strede, máte možnosť konzultácie svojho zdravotného problému cez e-mail. Cena e-mailovej konzultácie je 35,- eur, platba vopred na účet SK22 6500 0000 0000 1015 5567.

Captcha
Hlavná 326/23, Dunajská Streda

0918 986 932, 0911 984 774