Szocs Michal 557

24. 3. 2013 18:01:01 A4761111

Pohlavie: Muž Vek: 24 Hmotnosť: 73 Pulz: 76 Frekv. dých.: 18 Atm. tlak: 747,19

LAC: 32,86

PAC: 33,61

LAX: 35,26

PAX: 35,01

ABD: 34,43

171,17

99999

Číslo.:

Parameter:

Norma:

Hodnota:

Hemogram:

1 1 Hemoglobín. g/l 120 - 175 139,37
2 2 Erytrocyty. mm³ 4 - 5,6 4,21
3 4 Leukocyty. x10E9/l 4,3 - 11,3 3,46
4 120 MCH. pg 26 - 32 33
5 121 MCV. fl 81 - 94 92
6 122 MCHC. g/l 310 - 350 361
7 123 CPB (Index farby krvi). 0,85 - 1,15 0,99
8 3 Lymfocyty. % 19 - 37 32,65
9 5 N.seg. % 47 - 72 59,79
10 7 Eozinofily. % 0,5 - 5,8 0,79
11 8 Monocyty. % 3 - 11 4,06
12 9 Neutrofily paličky. % 1 - 6 2,69
13 6 FW-ESR. mm/h 1 - 14 3,43

Zrážanie krvi:

14 10 Začiatok koagulácie krvi. min 0,5 - 2 01`15``
15 11 Koniec koagulácie krvi. min 3 - 5 02`10``
16 12 Trombocyty. x10E³ 180 - 320 229,44
17 86 Fibrinogén. g/l 2 - 4 3,22
18 87 Index protrombínu. % 75 - 104 78,71
19 88 Hematokrit. % 35 - 49 38,60

Metabolizmus elektrolytov:

20 13 Koncentrácia Ca. mmol/l 2,25 - 3 2,33
21 14 Koncentrácia Mg. mmol/l 0,7 - 0,99 0,96
22 15 Koncentrácia K. mmol/l 3,48 - 5,3 4,15
23 16 Koncentrácia Na. mmol/l 130,5 - 156,6 140,72

Funkčné parametre žalúdka:

24 17 pH v žalúdočnej šťave. 1,2 - 1,7 1,42
25 19 SH. 7,32 - 7,4 5,95
26 20 Bazálny tonus Oddyho zvierača. mm Hg 39 - 41 39,50

Metabolizmus uhľovodíkov:

27 33 Koncentrácia kyseliny mliečnej. mmol/l 0,99 - 1,38 1,35
28 42 Koncentrácia glukózy. mmol/l 3,9 - 6,2 4,56
29 43 Glykogén. mg% 11,7 - 20,6 15,30

Funkčný test pečene:

30 22 AST. mmol/l 0,1 - 0,45 1,15
31 23 ALT. mmol/l 0,1 - 0,68 1,57
32 24 AST. U/l 8 - 40 57,10
33 25 ALT. U/l 5 - 30 77,80
34 26 AST/ALT. 0,8 - 1,2 0,73
35 27 Bilirubín celkový. μmol/l 8,6 - 20,5 16,02
36 28 Bilirubín konjugovaný. μmol/l 2,2 - 6,1 4,26
37 29 Bilirubín nekonjugovaný. μmol/l 1,7 - 10,2 11,76

Metabolizmus bielkovín:

38 30 Celkom bielkovín. g/l 60 - 85 74,69
39 31 Koncentrácia kreatinínu. μmol/l 55 - 123 74,09
40 32 Dopamín-β-hydroxyláza. nm/ml/min 28 - 32,5 27,64
41 34 Koncentrácia močoviny. mmol/l 2,1 - 8,2 5,32

Metabolizmus tukov:

42 41 Triglyceridy. mmol/l 0,55 - 1,85 0,74
43 38 LDL lipoproteíny. mmol/l 2,35 - 2,43 2,38
44 39 LDL veľmi nízkej hustoty. mmol/l 0,2 - 0,52 0,31
45 40 HDL lipoproteíny. mmol/l 0,78 - 1,74 1,13
46 35 Cholesterol. mmol/l 3,11 - 6,48 5,00
47 36 β-lipoproteín. mmol/l 17 - 55 38,20
48 37 β-lipoproteín. g/l 3 - 6 4,03

Metabolizmus vody:

49 45 Celulárna tekutina. % 39 - 42 41,81
50 46 Celková tekutina. % 50 - 70 66,27
51 44 Extracelulárna tekutina. % 21 - 23 22,71

Hormóny:

52 47 Urínový testosterón. μmol/24hours 6,93 - 17,34 12,21
53 48 Urínové estrogény celkom. nmol/24hours 17,95 - 64,62 25,49
54 49 Tyroxín T4. nmol/l 59 - 135 82,2

Enzýmy:

55 50 Amyláza (W.Т.Caraway). g/l*h 12 - 32 23,04
56 51 Acetylcholín. μg/ml 81,1 - 92,1 84,29
57 52 Erytrocytárna acetylcholinesteráza. μmol/l 220 - 278 250,84
58 53 Kyselina glutamová. mmol/l 0,0045 - 0,0055 0,0049
59 54 Tyrozín. mg*%[Zbarskiy B. I., 1972] 1,4 - 1,8 1,78
60 55 Svalová kreatínkináza CK-MM. μmol/min/kg 473 - 483 476,34
61 56 Srdcová kreatínkináza CK-MB. μmol/min/kg 35,1 - 38,1 37,54

Regulácia mitózy buniek:

62 57 Komplexný regulačný faktor bunkového cyklu. 3,7828 - 3,9372 4,4791

Prietok krvi vnútornými orgánmi, v % celkového prietoku krvi:

63 64 Prietok krvi myokardom. % 4,32 - 5,02 4,54
64 65 Prietok krvi kostrovým svalstvom. % 14,56 - 16,93 17,09
65 66 Cerebrálny prietok krvi. % 12,82 - 14,9 14,53
66 67 Hepatálny a portálny prietok krvi. % 20,28 - 29,86 25,32
67 68 Renálny prietok krvi. % 21,58 - 25,09 23,28
68 69 Prietok krvi kožou. % 7,9 - 9,19 6,62
69 70 Prietok krvi ostatnými orgánmi. % 5,76 - 6,7 7,44

Prietok krvi vnútornými orgánmi, v ml/min:

70 71 Prietok krvi myokardom. ml/min 250 - 290,5 262,67
71 72 Prietok krvi kostrovým svalstvom. ml/min 930 - 1081,4 1 091,52
72 73 Cerebrálny prietok krvi. ml/min 750 - 871,68 849,99
73 74 Hepatálny a portálny prietok krvi. ml/min 1690 - 2488,33 2 110,15
74 75 Renálny prietok krvi. ml/min 1430 - 1662,6 1 542,69
75 76 Prietok krvi kožou. ml/min 500 - 581,65 419,27
76 77 Prietok krvi ostatnými orgánmi. ml/min 375 - 436,19 484,46

Cerebrálna hemodynamika:

77 82 Cerebrálny prietok krvi v prepočte na 100g tkaniva. ml/100g 50 - 55 52,20
78 83 Prietok krvi cez 1g tkaniva štítnej žľazy. ml 3,7 - 4,3 4,06
79 84 Prietok krvi cez 1g cerebrálneho tkaniva. ml 2,9 - 3,2 3,00
80 85 Tlak mozgo-miešneho moku (likvoru). mm H2O 90 - 145 128,72
81 116 Šírka tretej ventrikulárnej komory mozgu. mm 4 - 6 6,09

Funkčné parametre kardiorespiračného systému:

82 78 Odpor v malom krvnom obehu. din/cm*sec 140 - 150 136,42
83 79 Centrálny venózny tlak. mm H2O 70 - 150 84,03
84 80 Čas cirkulácie krvi vo veľkom krvnom obehu. s 16 - 23 21,40
85 81 Čas cirkulácie krvi v malom krvnom obehu. s 4 - 5,5 4,71
86 21 Energia udržiavajúca životné funkcie organizmu. kkal/kg/min 1,23 - 4,3 2,85
87 61 Rýchlosť oxygenácie. ml/min 260 - 280 230,59
88 62 Plocha výmeny plynov. m² 3500 - 4300 3 746,83
89 63 Deficit cirkulujúcej krvi. ml 0 - 250 213,79
90 89 Vitálna kapacita pľúc. cm³. 3500 - 4300 4 460,67
91 90 Pľúcna ventilácia. l/min 4 - 12 10,11
92 91 Vitálna kapacita pľúc v stave exspirácie(FRC). cm³ ----- 1 880,88
93 92 Max. prietok vzduchu. l/min 74 - 116 95,38
94 93 Test Tiffeneau. % 84 - 110 91,35
95 94 Pracovné hladiny spotreby O2. % 45 - 60 67,78
96 95 Čas jednotkového zaťaženia. min 3 - 10 10,09
97 96 Respiračný koeficient. 0,8 - 1,2 0,92

Transport a spotreba kyslíka:

98 18 pH krvi. 7,36 - 7,45 7,32
99 59 Objem cirkulujúcej krvi. ml/kg 68 - 70 69,92
100 60 Minútový prietok cirkulujúcej krvi. l/min 3,5 - 4,3 4,60
101 97 Transport O2(DO2). ml/min 900 - 1200 1 137,08
102 98 Spotreba O2 na 100g cerebrálneho tkaniva. ml 2,8 - 3,4 2,94
103 99 Oxygenácia arteriálnej krvi. % 95 - 98 95,06
104 100 Spotreba O2 na 1kg. ml/min/kg 4 - 6 4,88
105 101 Spotreba O2. ml/min 200 - 250 259,85
106 102 Spotreba O2 myokardom. ml/min 7 - 10 8,90
107 103 Index tkaninovej extrakcie O2. ml 0,26 - 0,34 0,313

Transport a uvoľňovanie CO2:

108 104 Vylučovanie CO2. ml/min 119 - 300 313,91
109 105 Obsah CO2 v arteriálnej krvi. % 32,5 - 46,6 43,16
110 106 Obsah CO2 vo venóznej krvi. % 51 - 53 61,21
111 107 Rýchlosť tvorby CO2. ml/min 150 - 340 289,69

Funkčné parametre kardiovaskulárneho systému:

112 108 Index vaskulárnej permeability. 4,165 - 4,335 3,849
113 109 Kardiálna ejekcia. ml 60 - 80 68,90
114 110 PQ interval v sekundách sec 0,125 - 0,165 0,148
115 111 QT interval v sekundách sec 0,355 - 0,4 0,385
116 112 QRS interval v sekundách sec 0,065 - 0,1 0,085
117 113 Kontrakcia myokardu ľavej srdcovej komory. % 52 - 60 53,76
118 114 Systolický arteriálny tlak. mm Hg ----- 143,33
119 115 Diastolický arteriálny tlak. mm Hg ----- 71,12
120 58 Hustota plazmy. g/l 1048 - 1055 1 048,43
121 117 Činnosť srdca. Joule 0,692 - 0,788 0,81

122 118 eGFR [MDRD]. ml/min/1.73m² 95 - 145 119,8
123 119 Odhadovaný renálny klírens kreatinínu [Cockroft and Gault]. ml/min 95 - 145 140,5
124 124 CysC (Cystatín C). mg/l 0,6 - 0,96 0,70
125 125 BUN. mg/dl 6 - 23 15
126 126 Transferín(!Test!) mg/dl 204 - 380 260,21
127 127 Hustota moču. g/cm³ 1005 - 1035 1 023
128 128 Chloridy. mmol/l 98 - 107 103,7
129 129 Ceruloplasmin (CP) g/l 0,2 - 0,6 0,016
130 130 Phosphatase alkaline (ALP) U/L 38 - 119 77,7


Predbežná automatická nápoveda pre lekára:
Významný nárast aktivít enzýmov pečene (AST, ALT).
Šírka tretej ventrikulárnej komory mozgu.=6,09
----------------------------------------------------------------------------------------------------------