ČLÁNOK / Správna definícia zdravotného problému = polovica liečby.

Zdravie človeka je prirodzený stav, ktorý je charakterizovaný vitalitou, adaptabilitou a tvorivosťou. Pokles výkonnosti, úbytok psychických síl, rôzne nepríjemné symptómy alebo bolesť - to všetko sú znaky, že v tele došlo k narušeniu prirodzených procesov. V tele všetko na seba nadväzuje, preto jedna porucha automaticky spôsobuje reťazovú reakciu ďalších porúch. Častokrát symptóm ( citeľný príznak) choroby nemusí byť prvotnou príčinou poruchy v tele.  

Už Hippokrates ( 460 p.n.l. – 377 p.n.l. ), otec medicíny,  povedal:

„ Je zbytočné liečiť oko bez hlavy, hlavu bez tela a telo bez duše“.

Moderná medicína sa zameriava na odstránenie symptómov, nie príčin a nerešpektuje súvislosti medzi psychikou a telom. Navyše používa lieky, ktoré majú vedľajšie účinky a tým odstránenie jedného symptómu je riešené vznikom ďalšej poruchy. Tá je následne „liečená“ ďalšími liekom a tak sa spúšťa nekonečný príbeh liečby.

Realita medicíny: plné polikliniky, alergické, neduživé a tučné deti,  veľký počet rizikových tehotenstiev a predčasných pôrodov, celkovo nízka pôrodnosť, preplnené onkologické oddelenia a oddelenia paliatívnej starostlivosti, zvyšujúci sa počet depresívnych ľudí, vysoký počet infarktov a mozgových príhod, hospice a geriatrické ústavy plné imobilných a na liekoch závislých starých ľuďoch ...

„ Spoločnosť nás učí, ku ktorému lekárovi ísť a neučí, ako byť  zdravým, “

preto ľudia nevedia, aká strava je pre nich vhodná, nemajú poznatky o tom, že každé jedlo má termodynamické účinky na celé telo ( viď zahrievajúci účinok zázvorového čaju – extrémny príklad), neprispôsobujú stravu ročnému obdobiu, stravovacie návyky podriaďujú hektickému životnému štýlu ( napr. absencia raňajok, neskorá večera ), jedlá nie sú nutrične ani energeticky vyvážené...Výsledkom tohoto  nie je iba častá nadváha, ale predovšetkým poškodený tráviaci systém ( pomalé trávenie, nafukovanie),  problematická stolica ( znakom správnej činnosti tráviaceho systému je stolica každé ráno ), rôzne potravinové intolerancie ( na lepok, laktózu, bielkovinu krav.mlieka, histamín...), úbytok energie, podráždenosť, apatia, zlý spánok... Ale tiež narušený imunitný systém – lebo imunitný systém je naviazaný na sliznice tráviaceho systému, preto dlhodobé narušenie trávenia vedie k  poškodeniu slizníc a tým k oslabeniu imunity alebo k jej neadekvátny aktivitám  – alergiám.

Na tráviaci systém je napojený detoxikačný systém  nielen samotného trávenia, ale cez sliznicu hrubého čreva telo detoxikuje lymfu. Narušené trávenie vytvára množstvo látok, ktoré telo nepotrebuje a keďže  v tele platí pravidlo, že všetko nepotrebné považuje telo za odpad, snaží sa tieto zbytočné produkty vylúčiť. Preto nesprávne trávenie spôsobuje mimoriadnu záťaž hlavne pre pečeň, ľadviny a kožu. Preto napr. eliminácia živočíšnych bielkovín  pri mnohých ochoreniach prináša citeľnú úľavu pre chorého.

Lymfatický systém je prameňom imunity. Lymfa toxikovaná nielen odpadom bunkového metabolizmu, ale nepotrebnými látkami zo stravy a samotného  zlého trávenia, poškodzuje lymfatické uzliny a tým oslabuje celý imunitný systém a vytvára podmienky pre vážne ochorenia kĺbov a  spojivového väziva

Tráviaci systém je „ motor“ tela – je to zdroj živín, potrebných látok a energie pre človeka. Preto nutrične alebo energeticky nevyvážená strava a nevhodné stravovacie návyky  spôsobujú poškodenie nielen samotného tráviaceho systému, ale po čase celého tela.

Ďalšou častou príčinou ochorení je spánok – jeho dľžka a kvalita. Telo sa regeneruje IBA počas spánku. S dľžkou a kvalitou spánku úzko súvisí nielen už spomínaná strava, ale hlavne životospráva a stres.  Ťažko dosiahnuteľné ciele, ktoré nerešpektujú danosti, potreby a limity človeka vedú k prepínaniu sa ( doslova k prehrievaniu tela), následkom čoho sa telo nevie večer „ochladiť“, spánok je povrchný alebo krátky a v noci  nedôjde k regenerácii. Človek sa ráno zobudí „svieži“ iba vďaka  vyššej aktivite sympatického nervového systému ( vyššia aktivita naďlaviny, štítnej žľazy, srdca, mozgu ), ale  cíti, že telo ( svaly) nie sú až tak oddýchnuté... častým javom je nechuť na raňajky ( útlm parasymatického nerv. systému).  Vyššia aktivita sympatika a útlm parasympatika – to je nerovnováha centrálneho nervového systému, čoho výsledkom po čase môže byť vysoký krvný tlak,  poruchy  činnosti štítnej žľazy, bolesti hlavy, pokles libida, narušené trávenie, poruchy pohybového aparátu, oslabená imunita, alergie, neschopnosť schudnúť, celulitída, syndróm vyhorenia... alebo až ťažké ochorenia.

Stres tela ( nezávislý od vedomia ) – nerovnováha centráneho nervového systému – vyššia aktivita sympatika, nižšia aktivita parasympatika. Nižší stupeň stresu , tzv. pozitívny stres, nám pomáha pri výkone ( hlavne psychickom). Problém nastáva, ak je aj tento stres dlhotrvajúci ( permanentný) a nedôjde k jeho útlmu večer. Horší prípad je, ak je stupeň stresu  vyšší alebo nárazový... každý takýto výkyv CNS znižuje schopnosť CNS dostať sa do rovnováhy, dochádza k dlhodobo vyššej aktivite nadľadvín, ľadvín, štítnej žľazy, srdca a prehrievaniu pľúc. Pľúca sú spojené s kožou, koža je najväčší termoregulačný orgán tela... ak sa koža cielene neudržuje v dobrej kondícii, po čase tiež stráca schopnosť chladiť a zohrievať telo... a dochádza k prechladnutiu, virózam alebo k bolestiam hlavy, vysokému krvnému tlaku. Aj na tomto mechanizme je vidieť súvis medzi stresom a kondíciou imunity,  lebo imunitný systém je závislý AJ od kondície lymfatického systému, ktorý je priamo spojený s kožou.

V tele všetko so všetkým súvisí. Strava ovplyvňuje kondíciu orgánov, orgány ovplyvňujú myslenie. Myslenie vplýva na prežívanie – emócie – tie priamo vplývajú na nervový systém. Nervový systém determinuje aktivitu hormonálneho, ale hlavne cievneho systému - určité orgány sa viac dokážu prekrviť – napr. sčervenanie tváre pri zahanbení alebo hneve...

Vedomý stres vplýva na kondíciu tráviaceho systému – pri strese ani nemáme chuť jesť. Znížený alebo žiadny príjem stravy počas dňa  spôsobí nárazový príjem večer – po uvoľnení stresu. Dôjde k veľkej záťaži celého trávenia ( to, čo malo trávenie vykonávať celý deň, by malo zrazu naraz – čo je proti jeho prirodzenosti), preto dôjde k jeho poškodeniu a toxikácii tela produktami nesprávneho trávenia.

 Preto príčiny ochorenia možno stručne zhrnúť: 

  1. Strava ( jej nutričná a energetická nevyváženosť )
  2. Životospráva ( málo pohybu, nevhodný relax, poruchy spánku )
  3. Stres tela ( ciele a spôsoby ich dosahovania, ktoré nerešpektujú individualitu človeka a pravidlá života)
  4. Prostredie ( čistota, teplota, vlhkosť )

Ak sa chorý chce uzdraviť, nielen sa liečiť, je nevyhnutné, aby:

  • poznal príčiny ochorenia a bol ochotný ich odstrániť
  • vedel, čo v jeho tele nefunguje normálnevedel, ako pomôcť telu k náprave
  • pochopil  zmysel choroby a rešpektoval zmeny, ku ktorým ho choroba vyzýva

S cieľom získania čo najviac informácií o tom, čo sa v tele chorého človeka deje, používam prístroj AMP / ANESA.

Prístroj poskytuje možnosť neinvazívneho vyšetrenia nielen zloženia krvi, ale tiež funkčnosti tráviaceho, kardio-vaskulárneho, dýchacieho, detoxikačného a čiastočne hormonálneho systému tela.  

Čo získate týmto meraním krvi?
1.    Rýchlu informáciu a základných parametroch krvi, ktoré poskytuje bežné vyšetrenie krvi u lekára
2.    Naviac! Informácie o pH Vašej krvi, o kyslosti žalúdočnej kyseliny, o venóznom tlaku krvi (tlaku krvi, pod ktorým krv vstupuje pri svojom návrate do srdca ), o funkcii malého krvného obehu (srdce – pľúca – srdce), o stave vnútrobunkovej a medzibunkovej tekutiny v tele a mnoho ďaľších.
3.    Informáciu o tom, či máte dostatok vápnika, horčíka, draslíka, zinku, železa, fosforu, selénu, kremíka a hlavne JÓDU!
4.    Budete vedieť, ako Vám pracuje žalúdok, pečeň, pankreas, žlčník, slezina, tenké črevo, ľadviny, štítna žľaza, či Vám hrozí mozgová príhoda alebo srdcový infarkt. Konzultáciou po meraní ( cca 30 min) máte možnosť získať holistický pohľad na fungovanie Vášho tela a príčinu zdravotných ťažkostí.

Výhody merania:
1.    Rýchlosť. Meranie trvá 6 min, konzultácia - Holistický pohľad na Vaše zdravie podľa prírodnej matódy liečby zo Slovinska  za cca 30 min.
2.    Bezbolestnosť.
3.    Bezpečnosť. Vyšetrenie je bez odberu krvi.
4.    Pohodlnosť.
5.    Meranie je možné absolvovať kedykoľvek počas dňa, prázdny žalúdok nie je podmienkou.
6.    Meranie ukáže, ako funguje Vaše telo, keď celý tráviaci systém je v činnosti – záťaži.

Nevýhoda merania:
Meranie nie je možné aplikovať pri zvýšenej telesnej teplote, t.j. 37°C a viac.

Zloženie krvi je zrkadlom zdravia.
Chcete doň nazrieť?
Objednajte sa na AMP / ANESA meranie

Cena konzultácie je 35,- eur a trvá max 1,5 hod. 

Termín konzultácie na tel. č. 0911 984 774.

Adresa: Dunjaská Streda, Hlavná 326/23, 2.poschodie vpravo

mapa

Prejsť na 2. krok:  pomoc telu

KONTAKT

Termín konzultácie
a merania AMP / ANESA

cena: 35,- eur / max 1,5 hod

MOBIL TELEKOM: 0911 984 774
MOBIL O2: 0918 986 932
E-MAIL: lubica.melnikov@zdravie-ako.sk

Prac. doba:

pondelok – švrtok
po tel. dohode medzi 8.30 – 15.00

Prevádzka:

PLANÉTA ZDRAVIA - Ľubica Melnikov
Hlavná 326/23
Dunajská Streda

Sídlo: 925 83 Žihárec 700
IČO: 40 56 41 93
DIČ: 1030089907
IČ DPH: SK1030089907
zapísané na Obvodnom úrade v Galante,
pod č. ŽO-2003/01314-2
a č. OŽP-B/2007/06633-2(-3-4)

Orgány dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23
917 01 Trnava

RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede
Veľkoblahovská 1067/30
929 01 Dunajská Streda

KONZULTÁCIA CEZ E-MAIL

Ak nie je pre Vás reálne absolvovať osobnú konzultáciu v Dunajskej Strede, máte možnosť konzultácie svojho zdravotného problému cez e-mail. Cena e-mailovej konzultácie je 35,- eur, platba vopred na účet SK22 6500 0000 0000 1015 5567.

Captcha
Hlavná 326/23, Dunajská Streda

0918 986 932, 0911 984 774